ราคาหลักทรัพย์

SET : FPT
15.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%):
+0.30(2.04%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
172,400
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท):
2,565
อ่านข้อมูลราคาหลักทรัพย์เพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลดล่าสุด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

29 ธ.ค. 2564

แบบฟอร์ม 56-1 One Report 2564

15 ธ.ค. 2564

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2565

12 พ.ค. 2565

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์