เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ Euromoney Real Estate Awards 2019

สาขา ‘ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมดีเด่นของประเทศไทย’
ชื่อของรางวัล ผู้รับรางวัล
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ Euromoney Real Estate Awards 2019
สาขา ‘ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมดีเด่นของประเทศไทย’
LEED-certified- Power Buy
Frasers Property Industrial Thailand
Deal Of the Year Awards by SET Awards 2018
Frasers Property Industrial REIT Management (Thailand) Company Limited
Best HR Digital Transformation by SAP
Frasers Property Thailand
CAC certified
Frasers Property Thailand
LEED Gold -W1 TPARK Bangplee 4
Frasers Property Industrial Thailand
EDGE green certification - TPARK Bangplee 4
Frasers Property Industrial Thailand
LEED Silver- L'Oreal Thailand and TPARK DC
Frasers Property Industrial Thailand
LEED Silver- W16 TPARK Wangnoi2
Frasers Property Industrial Thailand
ISO 9001 : 2015 , Maintenance and Property Management services.
Frasers Property Thailand
LEED-certified - Asia Industrial Estate (Suvarnabhumi) M2/7
Frasers Property Thailand
Thailand's Real Estate Developer Award 2014 By Euromoney Magazine
Frasers Property Thailand

ติดต่อตัวแทนของเรา