ครอบครัวเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เราเคารพในความหลากหลายและเชื่อว่า “ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญ”

การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในองค์กร

ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี

สร้างความตระหนักด้านสุขภาพ และป้องกันพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ความห่วงใยของครอบครัวเฟรเซอร์ส

แคมเปญแยกขยะ

ห่วงใยสังคม:

สร้างความตระหนักรู้ถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการฝึกอบรมเรื่องการแยกขยะ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการวัสดุที่เหลือใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ฝึกอบรมทักษะการขับขี่ปลอกภัยให้พนักงานขับรถ

ห่วงใยบุคลากร:

ให้ความรู้และพัฒนาทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะ

ตรวจสอบควันดำจากยานพาหนะ

ห่วงใยสังคม:

สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเรื่องของการลดมลภาวะในระบบโลจิสจิกส์ ผ่านการตรวจสอบและควบคุมควันจากยานพาหนะทุกคันที่เข้ามาในโครงการของบริษัทฯจะต้องมีค่ามลภาวะหรือควันดำไม่เกิมค่ามาตรฐานที่กฏหมายกำหนด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษทางอากาศให้กับสังคม

ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ห่วงใยบุคลากร:

ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถนำทักษะมาใช้ได้อย่างเหมาะสมหากต้องพบกับเหตุฉุกเฉิน

วันสตรีสากล

ห่วงใยบุคลากร:

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการยอมรับและเคารพความแตกต่างในองค์กร

ติดต่อตัวแทนของเรา