กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: FPT
ราคาล่าสุด: 13.10
เปลี่ยนแปลง: +0.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.80 - 13.10
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท): 30,150.640
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 40,100
%เปลี่ยนแปลง: 0.77
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.60 - 14.00

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์