เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เปิดตัวเจนฯใหม่ โรงงานมาตรฐานคอนเซ็ปต์ Smart & Sustainable ขานรับดีมานด์ด้านความยั่งยืนกลุ่มลูกค้าอินเตอร์ ประเดิมผู้เช่าจากเยอรมนี บริษัท ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นรายแรก

โฉมหน้าโรงงานเจเนอเรชั่นใหม่แห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0' ของ FPIT ที่ได้ส่งมอบให้แก่ บริษัท ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานของอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมด้วยการเปิดตัวโรงงานเจเนอเรชั่นใหม่แบบสร้างตามความต้องการของลูกค้า ตอบรับเทรนด์ด้านความยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยเน้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการก่อสร้างและวัสดุการก่อสร้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารโรงงานทุกกลุ่ม
  • โรงงาน Built-to-Suit โมเดลใหม่แห่งแรกนี้ ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตและจัดเก็บสินค้าเพิ่มเติมแห่งที่ 4 ให้แก่ บริษัท ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำในการพัฒนาและการผลิตพัดลมอุตสาหกรรม มอเตอร์พัดลม และระบบการควบคุมทุกชนิดของงานอุตสาหกรรม ด้วยพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นกว่า 6,800 ตร.ม.
  • อาคารโรงงานแห่งใหม่ของซีล-อาเบกก์ ได้รับการประเมินด้านการออกแบบตามเกณฑ์ความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability หรือ TREES ) ในระดับ Gold ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ดีเยี่ยม มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน

กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2565

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FPIT" ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" บรรลุการเดินหน้าพัฒนาและส่งมอบ 'โรงงานเจเนอเรชั่นใหม่แห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0' ให้แก่ บริษัท ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนาและการผลิตพัดลมอุตสาหกรรม มอเตอร์พัดลม และระบบการควบคุมทุกชนิดของงานอุตสาหกรรม ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 100 ปี จากประเทศเยอรมนี

โรงงานเจนฯใหม่นี้เป็นโมเดลรุ่นที่ 3 ของ FPIT ที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบเพื่อตอบโจทย์การดำเนินของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะที่สามารถเสริมประสิทธิภาพได้ในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารทุกกลุ่ม โดยโรงงานเจนฯใหม่นี้จะเป็นต้นแบบของโรงงานมาตรฐานที่จะพัฒนาและส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

ด้วยการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของพนักงาน และการมุ่งสู่การบริหารงานด้านการผลิตอย่างยั่งยืน ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) ได้ไว้วางใจให้ FPIT พัฒนาอาคารโรงงานแห่งใหม่ที่ได้รับการออกแบบตามคอนเซ็ปต์ Smart & Sustainable เป็นโรงงานเพิ่มเติมหลังที่ 4 ในพื้นที่ถัดจากอาคารโรงงานเดิมภายในนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 6,800 ตร.ม. สำหรับใช้เป็นพื้นที่การผลิตและจัดเก็บสินค้า ด้วยการพัฒนาด้านการก่อสร้างอาคารที่ผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนไว้ในอาคารโรงงานแห่งใหม่นี้ จะสนับสนุนให้ซีล-อาเบกก์เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในลูกค้ารายสำคัญของ FPIT ที่เช่าพื้นที่โรงงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะกว่า 10 ปี โดยมีพื้นที่เช่ารวมทั้งสิ้น 15,000 ตร.ม.

นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า "FPIT เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความยั่งยืนเสมอมา เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่ทันสมัยเพื่อยกระดับมาตรฐานอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Building) วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารสาธารณูปโภคและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมจะได้ร่วมกันบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ในโอกาสนี้ FPIT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจต่อเนื่องจาก ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) ในการพัฒนาโรงงานอาคารแห่งใหม่ในรูปแบบของโรงงาน Smart & Sustainable เพื่อมุ่งสู่เส้นทางความยั่งยืนร่วมกัน และเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ"

อาคารโรงงานเจนฯใหม่แห่งนี้ ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับหลักการประเมินด้านการออกแบบตามเกณฑ์ความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability หรือ TREES ) ในระดับ Gold สะท้อนถึงคุณภาพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ดีเยี่ยม การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ก่อมลพิษและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้งาน และมีแนวคิดด้านการจัดสรรพื้นที่ การใช้สาธารณูปโภคและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในฐานะผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่าสามทศวรรษ FPIT จะยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยโซลูชันครบวงจรที่ตรงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ FPIT จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพื่อส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืนในทุกมิติ โดยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถบรรลุทุกเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว

ข่าวสารองค์กรล่าสุด