นายธนพล ศิริธนชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)

นายแสนผิน สุขี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) และกรรมการบริหาร

นายโสภณ ราชรักษา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) และกรรมการบริหาร

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริหาร

นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

ติดต่อตัวแทนของเรา