บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่:
เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร:
+66 (0) 2483-0000
ดูแผนที่กราฟฟิค
บ้านและทาวน์โฮม (เพื่อสอบถามรายละเอียด)
th.fpt.info@frasersproperty.com
คลังสินค้าและโรงงาน (เพื่อสอบถามรายละเอียดคลังสินค้าและโรงงาน)
FPT.sales@frasersproperty.com
อาคารสำนักงานให้เช่า (เพื่อสอบถามรายละเอียด)
th.fpt.corpcom@frasersproperty.com
FTREIT Manager (สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ FTREIT)
ftreit.ir@frasersproperty.com
นักลงทุนสัมพันธ์ (สำหรับการติดต่อทั่วไป)
FPT.ir@frasersproperty.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

โปรดติดต่อเรา โดยกรอกแบบฟอร์มนี้