ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัท รายชื่อนักวิเคราะห์ อีเมล โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด นวลพรรณ น้อยรัชชุกร nuanpun@asiaplus.co.th 02-680-1261
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นภนต์ ใจแสน napon.jai@bualuang.co.th 02-618-1349
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ชยาภรณ์ โตเจริญ chayaporn.tocharoen@th.nomura.com 02-638-5773
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน pornthipa.ra@cgs-cimb.com 02-841-9000 ต่อ 9229
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล chanpens@th.dbs.com 02-658-1261
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สรพงษ์ จักรธีรังกูร Sorapong.j@kasikornsecurities.com 02-696-0034
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชนัญญ์ธร พิชญะภาณุพัฒน์ chananthornp@kgi.co.th 02-658-8849
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วนิดา ไกสเล่อร์ Vanida.G@maybank-ke.co.th 02-658-6300 ต่อ 1394
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชาตรี ศรีสมัยเจริญ chatree.sr@rhbgroup.com 02-862-9743
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สิริการย์ กฤษฏิ์นิพัทธ์ sirikarn.krisnipat@scb.co.th 02-949-1020
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) รตา ลิ้มสุทธิวันภูมิ rata.lim@thanachartsec.co.th 02-617-4960
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ปิยนันท์ พาณิชย์กุล piyanan.panichkul@ubs.com 02-613-5753
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พีระวัฒน์ เด่นธนานันต์ peerawat@uobkayhian.co.th 02-659-8302
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ศุภชัย วัฒนวิเทศกุล Supachai.w@yuanta.co.th 02-009-8066

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์